MAHATMA GANDHI UNIVERSITY
KOTTAYAM, KERALA, INDIA.
HELP LINE
Help Line Number:0481 2733434 ,0481 2733535
Email Id:epayhelp@mgu.ac.in
Email Id:citadhelp@mgu.ac.in
Apply For Eligibility/ Equivalent /Migration Certificate
 

സ്പെഷ്യൽ മേഴ്‌സി ചാൻസ് എക്സാമിനേഷൻ (യു ജി / പി ജി )

ഒന്നിലധികം സെമസ്റ്ററുകളിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ രൂപ 50/- വീതം ഓരോ സെമസ്റ്റർ നും ആനുവൽ ( ഓൾഡ് സ്‌കീം) ഇൽ ഒന്നിലധികം വർഷം പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾ രൂപ 50/- വീതം ഓരോ വർഷത്തിനും, മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് /ഗ്രേഡ് കാർഡ് ഇനത്തിൽ അടക്കേണ്ടതാണ് .

Examination

Examination - Others

Certificates

Fee from Affiliated Colleges

Late/ Fine/ Search Fee

Mark List Fee

Cancellation

Ph.D Fees

Private Registration Fee

Miscellaneous

Fee from Staff


çÉÏíæÎaí §¿ÏíAáÕºîí Ä¿TæM¿áµÏᢠÈßÖíºßÄ Äáµ ¥AìIßW ÈßKᢠÈ×í¿æM¿áµÏᢠæºÏîáKÉf¢ çÉÏíæÎaí ÙßØíxùß çÈÞAß çÉÏíæÎaí ØíxÞxØí ©ùMí ÕøáçJIÄÞÃí. çÉÏíæÎaí ØíxÞxØí æÉXÁߢ·í ®KÞæÃCßW 05_30 ÎßÈßGáµZAµ¢ ØíxÞxØí صíØØí/æËÏßW ¦Ïß ÎÞùáKÄÞÃí. ØíxÞxØí æËÏßW µÞÃßAáµÏᢠÄáµ ¥AìIßW ÈßKᢠÈ×í¿æM¿áµÏáÎÞæÃCßW, È×í¿æMG Äáµ 07 (¯Ýí) ÆßÕØJßÈáUßW ¥AìIßçÜAá Äßøßæµ ÕøáKÄÞÃí.